Умови користування Веб-сайтом

Документ, положення якого викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями т.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на Веб-сайті https://algortm.com/ru є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Фізична особа-підприємець Водоп'янов Едуард Валерійович належним чином зареєстрований, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24800000000177519 від 19.10.2015, зареєстрований за адресою: Україна, 61045, Харківська обл., місто Харків, провулок Отакара Яроша, будинок 13, (надалі- Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (надалі – Користувачу), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (надалі – Договір) на наступних умовах:

1. Терміни та визначення

2. Загальні положення

3. Порядок реєстрації на Веб-сайті і створення Особистого кабінету Користувача

4. Доступ до Контенту

5. Права та обов’язки сторін

5.2. Обов'язки Користувача

5.3. Права Виконавця

5.4. Обов'язки Виконавця

6. Конфіденційність і захист інформації Користувача

7. Порядок встановлення ціни за Курси

8. Інші умови

9. Термін дії договору

10. Дані про Виконавця